จองที่ร้าน forest garden - Hilton Tokyo Bay

▶ Lunch Open 11:30pm/ Close 2:00pm
▶ Dinner Open 5:30pm/ Close 10:00pm

▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter by 2:00p.m the day before.
▶For inquiry on the day, please contact restaurant reservation directly.
We might not be able to answer your inquiry on the day by internet.
▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.
Back to "Hilton Tokyo Bay Website">>
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.