จองที่ร้าน forest garden - Hilton Tokyo Bay

▶ Lunch Open 11:30pm/ Close 2:00pm
▶ Dinner Open 5:30pm/ Close 10:00pm
▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please include the number of children in your total party size. For example, “2 adults and 1 child” would be “3 people” total.

▶Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter by 5:00p.m the day before.
▶For inquiry on the day, please contact restaurant reservation directly.
We might not be able to answer your inquiry on the day by internet.
▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.

การร้องขอ

If you have children, please enter their age in the remarks.
Please let me know you need the high chair for kids or not.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.