จองที่ร้าน lounge O - Hilton Tokyo Bay

[Notice of change in business contents of facilities in the building] The business hours and service contents of some facilities have been changed. Please check this out for details.

▶For celebrations, only optional menus are available. Please order the restaurant option cake at the bottom of the page at least 4 days in advance.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying on the day?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.