จองที่ร้าน lounge O - Hilton Tokyo Bay

◆◇◆ Dessert Buffet (Weekend&Holiday Limited ) ◆◇◆
Time:13:00~15:00 / 15:30~17:30 (2 times system・2h)

▶Please be informed your meal request including birthday, entertainment, etc and food allergy matter by 5:00p.m the day before.
▶For inquiry on the day, please contact restaurant reservation directly.
We might not be able to answer your inquiry on the day by internet.
▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.
Back to "Hilton Tokyo Bay Website"
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let me know you need the high chair for kids or not.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.