จองที่ร้าน lounge O - Hilton Tokyo Bay

[Notice of change in business contents of facilities in the building] The business hours and service contents of some facilities have been changed. Please check this out for details.

▶For celebrations, only optional menus are available. Please note that we do not provide free plates or dessert arrangements. Please order the restaurant option cake at the bottom of the page at least 4 days in advance.
▶We will send you a reservation confirmation via LINE notification.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying on the day?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.