จองที่ร้าน Kyoto Cuisine Yugyoan Tankuma - HOTEL NEW GRAND

▶ We will prepare table seats. Seat locations cannot be specified. Please note.
▶ If you want to make a reservation, sushi counter, or private room for 5 people or more, please contact the store directly.
▶ If you have any other requests, please fill in the request column.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.