จองที่ร้าน Cafe lounge KOAGARI(Pick Up) - HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

▶ Please order by the day before.
▶ We cannot make any changes after making a reservation. If you want to change it, please cancel and make a reservation again.
▶ Please note that if you do not contact us and you are late for more than 10 minutes from the specified time, we will automatically cancel it and we will not refund it.
▶ If you wish to receive the product using the "drive-through method", please tell the hotel staff your name after stopping the vehicle on the 1st floor. Inquiries by phone: 06-6633-0052

การร้องขอ

Do you receive the product at the store or on the 1st floor (Drive-thru)?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.