จองที่ร้าน KARIN - ホテルプラザ神戸

~ Due to the influence of the new coronavirus, there may be changes in the presence or absence of business hours, changes in business hours, and plan contents. We apologize for the inconvenience, and we appreciate your understanding. ~▶ Cafe Mamer will be closed for the time being. *The information provided may change depending on the future situation. We appreciate your understanding and cooperation. ▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you cannot contact us after 30 minutes from the reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶Café Mamer will use the parking lot for 2 hours free of charge for JPY 2,200 or more. (Please show your parking ticket at the time of payment.) ▶For those who purchase cheesecake, please enter "1" in the number of adults and select the required number from the pulldown below the price Please
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน