จองที่ร้าน IL GARAGE

●Please note that we may not be able to meet your specific seat requests. ●Because the course is mainly made with seasonal ingredients, basically we cannot accommodate ingredients other than allergies. ●If you cannot contact us within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation. ●Children must be junior high school students or older to enter the store. ●Please contact the store directly when making a reservation for more than 5 people. Inquiries by phone: 075-285-0936

การร้องขอ

If you have any food allergies, please fill in the details.Sorry for we don’t have vegetarian menu. As the course is made to order with a focus on seasonal ingredients, we cannot accommodate ingredients that you are not good at. Especially in autumn and winter, gibier dishes are often included.
Please let us know if you have a celebration plate message. Also available in Italian Example: Happy Birthday!! Example: Buon Compleanno!! Example: Happy anniversary etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.