จองที่ร้าน Inataya Palace Building

【Back to the official website and back to the Palace Building store official site】


■ We can not receive the seat specification on the web. Please acknowledge it beforehand
■ Even if there is no seat on the web, we may be able to guide you. Please call me.
■ Changes to the reservation details will be received by phone. (Cancellation fee will be generated from the previous day.) Please contact us directly.
Inaba and Palace building store 03-3287-1708
■ When busy in business (12 o'clock - 13 o'clock / 18 o'clock - 20 o'clock) I might not be able to answer the phone.
<Notes>
· Please contact us if you have allergies.
· If there is no message even after 15 minutes of reservation time we will treat as cancellation.
· Cancellation fee will be charged as follows.
That day (no contact): 100% of cooking price
On the day (with contact): 50% of cooking price
The day before: 30% of cooking price
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.