จองที่ร้าน INSHOTEI

For reservations of 8 people or more, please contact the restaurant directly.
- Please notify us of any allergies or dietary restrictions, by leaving a comment in the box below (please note that we may not be able to accommodate your request)
- Please inform us of any changes regarding your booking at least one day prior. This restaurant reserves the right to charge a cancellation fee according to its cancellation policy.
- Given the limited seating of the restaurant, fifteen minutes late with no contact will void your reservation. Please understand, this is solely due to the size and seating capacity of the restaurant. If you are late, we urge you to contact us so we can make our best effort to accommodate you and your party.
- We accept reservations for lunch up until 8 pm on the day prior to your booking and for dinner until 3pm on the day of your booking.
6 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Our shop can not use credit card, please understand.
For gluten free guests, please note that all of our course menus contain some form of gluten (dashi, soy sauce, wheat, etc.). If you would like to request a gluten free course, there is a vegetarian course available for 10,800 yen (per person). For those guests who would like to incorporate fish or meat into this course, please let us know upon reservation. We will formulate a special menu according to your dietary needs.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.