จองที่ร้าน Itigo No Sato

◆◆◆Reservation and Important Notices◆◆◆
・The closing time for reservation acceptance may vary depending on the plan. Please refer to the respective plan's webpage for more details.
・If your reservation is more than 10 minutes past the scheduled time, it will be treated as a cancellation.
・If you anticipate being late for your reservation due to traffic conditions or any other circumstances, please contact us by phone to discuss the situation.

◆◆◆Regarding changes to your reservation◆◆◆
・Please contact us by phone for any changes to your reservation.

◆◆◆Payment method◆◆◆
・To customers using credit card payment
We do not recommend the use of debit cards or prepaid cards for refunds during cancellation, as they often lead to complications.

◆◆◆Contact information for inquiries by phone◆◆◆
☎ 0285-33-1070 (reception hours: 9:00-17:00)

If you wish to make a reservation, please enter "--number of people--" and "--date--". Please enter "--time--"
Number of people → Select the total number of people from 3 years old to adults *Do not include 0-2 year olds in the
・number of people

・Date → Select your desired date
・Time → Select the time specified for each plan

*Up to 8 people can be accommodated per reservation.
*If you have a party size exceeding 8 guests or have any special requests, please contact us by phone.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.