จองที่ร้าน Restaurant Jupiter

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.
▶Please contact the store directly when booking for more than 7 people.
For inquiries by phone: 03-3261-1108

<Regarding Cancellation>
※ Cancellation on the day will be charged 100% of the cooking fee.

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergy or bad food.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.