จองที่ร้าน The Japanese Style Tempura Restaurant - Kagurazaka Tempra Tenko -

■Reservations can be made two months in advance.
*We accept phone reservations from 11am to 5pm. We recommend making reservations online as we may not be able to always answer the phone.

■Our courses are seasonal. Please let us know your allergies or any dietary restrictions at the time of reservation. Please also check with your guests as well.

■Please avoid strong perfume and casual visits, such as half pants and beach sandals.

*The course could be changed depending on procurement of ingredient on the day.

■ We will charge 100% of the course price at the time of reservation as a cancellation fee, in case of cancellation application within 48 hours which does not include the fixed holiday of reservation date and time. (In addition, regarding cancellation application before the above-mentioned provision, it conforms to the cancellation policy of store)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.