จองที่ร้าน Nihonryori Miya

We are currently accepting reservations until the end of February 2024. Reservations from March will be accepted from January 1st. Please make reservations online or by phone. In order for you to have a wonderful time.. ■There is no waiting space in the store, so please arrive on time.
■All seats in the store are non-smoking.
■Please refrain from wearing perfume, etc., as it may cause inconvenience to other customers.
■We do not have a strict dress code, but please refrain from wearing extremely casual clothing such as men's shorts and sandals.
■We are a Japanese restaurant that serves seafood. We may decline your reservation if you have a wide range of allergies, such as not being able to eat fish or shellfish in general, or if you do not like foods. Please note.
■If you would like to sit at the counter, seating is available for 1 to 6 people. ■We have a variety of private rooms available for 3 to 26 people. We charge 650 yen per person for a private room. [About private rooms for 2 people] If you would like a private room for 2 people, we can only accommodate you on weekdays. When 2 people use a private room, a 10% room charge will be charged separately. *There is no room charge for 3 or more people. Please contact us by phone.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies or dislikes, please let us know in advance. Please be sure to check with your companions as well. If there is none, please write "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.