จองที่ร้าน KAJI KYOTO

Unfortunately, we are unable to accommodate your specific food allergies, dietary restrictions or aversions. Please inform your guests.

Your credit card details are required to make a reservation (payment on-site).

Dinner begins promptly at 6:30 pm for all guests, arriving late may result in a shortened menu. You are welcome to join us at Kaji anytime after 6:15 pm.

■On the first of each month, reservations are released for the following month

■50% of your total amount will be charged if you cancel 3 days prior to your scheduled arrival date

■100% if you cancel within 2 days of your scheduled reservation date

■A 10% Service Fee will be added to your bill

การร้องขอ

Although we are presently unable to accommodate food allergies, to prevent any incidents please provide a list of any allergies you may have.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.