จองที่ร้าน Keichitsu

Modern French restaurant "Keichitsu" by Yuki Matsumoto.
It will be held for a limited time from May 4th (Monday) to July 3rd (Monday), 2023.


[Regarding visiting]
◆Our shop is a complete reservation system.
Children are only allowed to eat the omakase course.
◆We may not be able to meet your request for seat selection.
◆If you are unable to contact us within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
◆We accept payment by credit card only .

[Cancellation Policy]
◆We have the following cancellation policy.
◆In case of cancellation, we will charge a cancellation fee as follows.
After booking: 5%
Cancellation from 14 days ago: 10%
Cancellation from 7 days ago: 20%
Cancellation from 2 days ago: 100%

การร้องขอ

If you have any ingredients that you do not like or have allergies, please be sure to fill in the details.
Please fill in the details of everyone including your companion. If you do not have any, please enter "None".
(Entry example: 1 person, shellfish allergy, solid NG, dashi soup OK, small amount NG, etc.)

*We may not be able to accommodate an extremely large number.
≪About entering card information≫
Payment including the course fee and additional amount will be made on the day of your visit. If you are using a debit card or prepaid card, or if you have any questions about entering card information, please check the following. ≪What does "You need to enter your credit card information. (Please pay at the store on the day of your visit)"≫≫

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.