จองที่ร้าน Glass Seasons - Keio Plaza Hotel Sapporo

Please be advised that “GLASS SEASONS”will be closed from March 1 to April 30. We apologize for a certain amount of inconvenience to you.

▶ For reservations of more than 15 people please call the store directly.
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶ We ask for changes etc until the day before. Cancellation without prior permission will be charged a cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.
▶ Reservations from the Internet are accepted up to the day before the use day. Reservations on the day will be received directly by phone.
Store telephone number: 011-271-3203

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.