จองที่ร้าน Kihachi Nagoya JR Central Towers

Tax 8% included.
10% of service charge will be added to the prices.(only dinner time)

Please let us know what any food you cannot eat at the time of reservation.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

食材のアレルギーがあればご記入を、なければ「無し」とご記入ください。
召し上がれない食材はご予約の時点でお申し付けください。仕入れの都合上、当日の料理変更が難しい場合がございます。
また、食材の仕入れ状況により、内容の変更や売り切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お祝いの際、デザートにメッセージをお入れします。ご希望の方は20文字以内で内容をご記入ください。不要の場合は「無し」とお答えください。入力がない場合は、ご用意いたしかねます。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.