จองที่ร้าน Choshoku Kishin Kyoto

*Please be sure to read to the end.

<Regarding reservations>
Slot 1: Starts at 07:30
Slot 2: Starts at 09:00
Slot 3: Starts at 11:15
Slot 4: Starts at 12:45
Closed: Wednesdays and Thursdays

▶︎Regarding the credit card to be registered.
It is a deposit(temporary hold) and will not be paid on the spot.
Food and drink will be paid on the day of your visit.
If you register with a debit card, it will be withdrawn immediately,but the settlement has not been completed when you come to our restaurant, we will settle all the food and drink charges and then refund to your debit card.
We do not recommend using a debit card because it takes several weeks to get a refund.

▶︎ Please note that we may not be able to meet your request.
▶If you are late for 15 minutes without contacting us, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Children over 6 years old are required to order a course. Please select the number of people including adults.
▶If you cancel 24 hours before your reservation time, you will be charged a cancellation fee of 3,300 yen (including tax) per person.
Inquiries by phone: 075-525-8500
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
※Please note that we regret that we cannot accommodate those with serve soy allergies(those who cannot eat miso or soy sauce).

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.