จองที่ร้าน Kobe Plaisir

▶Please let us know in advance of the purpose of your meal reservation (birthday, entertaining guests, etc.), or if you have any food allergies, etc.
▶There are also cases where we may contact you by Email as the date of your reservation approaches. If we are unable to confirm your reservation by phone, or if we are unable to get in touch with you, or if you are late for your reservation by 30 minutes or more, there are cases where we may automatically cancel your reservation. Regarding cancellation charges, if you do not contact us on the date of your reservation, we will charge you a 100% cancellation charge.
▶Regarding seating arrangements, we ask for your kind understanding as there are cases where we may be unable to accommodate your requests.
▶We ask for your kind understanding as menu items, promotional offerings, and prices are subject to change without Notice.

การร้องขอ

If there are any dietary restrictions, please inform us in advance so that we can arrange for the special dietary requirements.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน