จองที่ร้าน Setsugekka Hanare

▶ About reservation
· We will accept reservation from 2 months before the reservation date.
· We are sorry but children under elementary school age will be refused.
· Please contact us as soon as possible if you are late as we will cancel as soon as 15 minutes have passed without reservation time.
· We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.

About cancellation fee
· Cancellation of the day will receive 60% of cooking price.

▶ 10% service charge will be charged.
18 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in those who are allergic.
Please check how you knew about our shop, what is applicable.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.