จองที่ร้าน Komefuku

<Hours of operation>
11:30AM - 2:30PM (Last entry 1:30PM)
5:00PM - 10:30PM (Last entry 9:15PM,Last order 10:00PM)
* Please understand that your table is booked for 2hours.
* If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.

<Cancellation policy>
If you would like to cancel your reservation, please contact us at least 36 hours prior to your reservation time. You can cancel it on the website, but we would appreciate it if you could contact us by phone.
For cancellations after the cancellation deadline, a 100% cancellation fee will be charged.

การร้องขอ

Do you have any food allergies?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.