จองที่ร้าน SAKE MARKET/SHUGAR

【Notes】
You do not need to book in advance but it is advised.

Out staff will guide you through KURAND's system when you arrive.
We are looking forward to welcoming you.

· Please select your preferred visit time

【Forbidden Behaviour】
Please remember that you will be asked to leave,if you behave like the example below

-Drinking insensibly
shot,drinking games,forcing someone to drink,
-Causing a nuitance to others
Drink standing
-Disrespectful for sake
Leaving liquor over,Throwing liquor away
-Over drunk
Sleeping,Throwing up,Tottering

【Business hours】
・weekday
18:00~23:00(LO 22:30)
【Sat, Sun, and holidays】
12:00~16:00(LO 15:30)
18:00~23:00(LO 22:30)
【Regular holiday】
Every Monday and Tuesday (excluding holidays)

การร้องขอ

What did you see about our shop? Please select the applicable item.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป