จองที่ร้าน All Day Dining La Jyho - Kyoto Century Hotel

◆ Reservations made on this page are for the buffet.
◆ Please kindly note that it may not always be possible for us to fulfill your seating request.
◆ Please provide a phone number so that we may contact you in case we need to make a confirmation.
◆ Please inform us of the purpose of your meal (e.g., birthday, entertainment) and any food allergies that we should be aware of.
◆ We can provide up to 2 complimentary message plates per group and for 500 yen each from the third plate. Please enter your message, if any – for example, Happy Birthday XX. Congratulations XX & XX.
◆ Menu contents may change depending on the availability of ingredients.
◆ Photos are for illustrative purposes.
◆Please note that a cancellation on the day of the reservation is subject to a 100% cancellation fee.
◆ For inquiries, please contact Restaurant Reception at 075-351-0085 available from 10 a.m. to 8 p.m.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

アレルギーの有無についてお答えください。
アレルギー有とお答えいただいた方は、お手数ですが、予約確定画面もしくは予約確定メールに記載のリンクより、アレルギー入力フォームへご記入をお願い致します。
Please answer about the presence or absence of allergy.
Those who answered with allergies are sorry to trouble you, but please fill out the allergy input form from the link described in the reservation confirmed e-mail.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.