จองที่ร้าน Chinese Restaurant ‘Star Hill’ - 京都東急ホテル

<For guests with food allergies>
・If you have any food allergies, please notify us when making your reservations. We ask for your understanding as it may not be possible to comply to your request if you have serious food allergies.
・All the ingredients that our restaurant offers are cooked in the same kitchen hence there is a possibility that they mix with potential allergens. Please make your own final decision based on consultation with medical specialists.

※The menu may be changed depending on the availability of ingredients.

It is possible to make a reservation from 1 to 20 guests.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have Comfort Members?
</red>If you are allergic to food please fill in the following request column.</red>

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.