จองที่ร้าน LA VAGABONDE

▶ We accept reservations up to 2 months in advance.
▶ We will keep your card information at the time of booking but it will not be settled.
※ Please pay the actual usage charge by accounting on the same day.
▶ The seat specification may not meet your request. Please note in advance.Please refrain from extreme light clothing such as sandals.
▶ With regard to the cancellation fee for bookings, we will be charged the following fee from the date of booking.
Cancellation within 48 hours: 50% of the course price
Cancellation within 24 hours: 100% of the course price

※ If you can not get in touch within 30 minutes of the reservation, it may be treated as a cancellation. You If you are late please contact us.

การร้องขอ

Please let us know what you are allergic to.

※ Please fill in the following [request column] for the target food.
※ 【Example】 1 oyster allergy, can be eaten if heated. One person is not good at blue fish. Please give details and more.
If you would like a message plate for dessert, please fill in the message.
(Example: Happy Birthday 〇, Happy Anniversary)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.