จองที่ร้าน Las Dos Caras (Harajuku)

Business will resume from March 1st
During the state of emergency, the restaurant will be open until 20:00 with due consideration given to infection prevention.
(Alcohol: 19:00 Food / Soft drink: 19:30.)

* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.