จองที่ร้าน Las Dos Caras (Harajuku)

We are taking the liberty of informing that we have the reservation time restriction 2h/20mins for dinner.
Seat designation is unable.
Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
Only non smoking tables reservation are available via web reservation.Please contact us if you would like to request smoking tables.
Please contact us directly if you would like to change the number of people.
Please add a note with the customer's name if you require a receipt.
We kindly ask you for an additional ¥300 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.