จองที่ร้าน LastNote ~Kenji Kawasaki~

การร้องขอ

You can order an anniversary message plate. Please write a message no more than 20 words.
【Example】 HappyBirthday ●●● .... Happy Anniversary ●●● ....
The desserts and drinks may be changed if the stock of ingredients is changed.

▶ Please reserve one course for each person.
▶ You can not reserve an a la carte menu.
▶ All seats are non-smoking.
▶ Infants and pre-school children is not available.
▶ Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
▶ Table request may not accept depends on availabilities.
▶ Please note that not valid with any other discount combined.

Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.