จองที่ร้าน Tour d`Argent Tokyo

I confirm I've read the Message from Restaurant above
※Guests must be 16 years or older. * Jacket required for gentlemen.
▶Online reservations must be made at least 48 hours in advance.
 For reservations within 48 hours, please call (+81) 03-3239-3111.
☎: 03-3239-3111

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.