จองที่ร้าน Longrain Tokyo

Longrain’s modern Thai food is created to be shared, banquet style & eaten with steamed jasmine rice. The generously sized meals work to combine the contrasting & powerful Asian flavours - hot, sour, salty & sweet. Your server can advise you on the best combination of dishes (or smaller portion sizes) to order & also suggest a wine to enjoy!
Please enquire to find out which of our dishes are Gluten Free.
Please be aware that we are unable to guarantee any dish is completely free of residual nut oils or shellfish traces.

▶Please call the restaurant if you need to change or cancel your reservation. Your reservation will be canceled automatically if we do not hear from you within 15 minutes after your scheduled reservation time.
※ 2 hour time limit may be applicable on busy days.
※The Restaurant will close at 23:00 every day.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.