จองที่ร้าน Longrain TOKYO

▶Nuts and shellfish are much used in the foods. Ingredients may not be changed or removed depending on conditions.
▶If crowded, tables may be limitedly available for 2 hours.
▶Please contact us if you need to change or cancel your reservation. If more than 15 minutes exceed the reserved time, the reservation will be cancelled automatically.
▶10% service fee will be charged after 5pm.
▶Please be informed that with dinner use, reservation for above 6 people can be accepted only with course use.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill the details in if you have any food allergies or special requests about food. If not, please answer "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.