จองที่ร้าน Longrain TOKYO

Longrain serves Asian dishes in a sharing style
Nuts and shellfish are used in the food..
Depending on the dish, content of the food cannot be changed.
▶The only course that over 2,970 yen is accepted for lunch reservation.
▶Please call the restaurant if you need to change or cancel your reservation. Your reservation will be canceled automatically if we do not hear from you within 15 minutes after your scheduled reservation time.
※ 2 hour time limit may be applicable on busy days.
※The Restaurant will close at 23:00 every day.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป