จองที่ร้าน L'ORANGERIE

* The number of people who can make reservations online is 1 to 4 people. For other people, we will only accept by phone. * Please contact us by phone if the desired date and time is full on the previous day's reservation or online reservation. * Children are basically allowed to enter the store from junior high school students and above. * Dress code: Smart casual Thank you for your understanding.

การร้องขอ

[About allergic ingredients] If you have allergies or ingredients that you are not good at, please fill in the following. In addition, it may be difficult for those who have multiple ingredients that they are not good at.
We can prepare a message plate for celebrations such as anniversaries. Please write your message below.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.