จองที่ร้าน LUIDA'S BAR

Click here for Frequently Asked QuestionsClick here to make a reservation for the Dragon Quest Special Course (private room only)Click here for business hours and accessClick here for the Legendary Honey Toast and Legendary Dinner CoursePlease make a reservation by phone after reserving your seat only. (until 16:00 3 days in advance) ●If you enter the number of people first, available dates and times will be displayed. (〇: Reservations possible, ×: Reservations not possible, -: Outside business hours) ●Reservations are accepted from 12:00 one month in advance to 30 minutes before the day of use. ●When entering your name, please use the same kanji and furigana. For example, if the kanji ``Yamada Taro'' or the furigana ``FC Hiroshi'' are entered, the search may take a long time and the information may be sent to the end of the list. ●If you wish to cancel your reservation, please follow the cancellation procedure from the reservation confirmation email. ●Customers who do not come to our store without completing the cancellation procedures may be refused a subsequent reservation. ●Please note that this store is a place where you can enjoy the worldview of collaborative works, so if you feel that your behavior or conversation is inappropriate, you may be asked to move to another seat or leave the store at the discretion of our employees. ●We expect it to be very crowded on Saturdays, Sundays, public holidays, and events, so we may refuse reservations for second or subsequent use on the same day so that more customers can enjoy the service.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Request column

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.