จองที่ร้าน LURRA°

【How to make a reservation】

We are NOT able to accomodate your allergies, intolerances and dietary requirements due to seasonal ingredients as we are a small team and it would affect the flow of the dinner for the whole restaurant.

Your credit card detail is required to make a reservation (*on-site payment).

 Note: Use of Debit Card 

Our dining service starts at the same time for all the customers, arriving late can cause reduced menu.

■We are open for reservation for the next 3 month.

■The customers are required to be above the age of 13.

■50% of your total amount will be charged if you cancel after 15:00 of 2 days prior to your scheduled arrival date, 100% for your scheduled date cancel or no show.

การร้องขอ

Please inform us your allergies in details for safety reasons.
*We are NOT able to accomodate your allergies, intolerances and dietary requirements due to seasonal ingredient.

*Please fill your allergy in the【Answer】column below.
*Ex: 1 shellfish allergy, can be eaten if heated.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.