จองที่ร้าน LURRA°

【How to make a reservation】

We are NOT able to accomodate your allergies, intolerances and dietary requirements due to seasonal ingredients as we are a small team and it would affect the flow of the dinner for the whole restaurant.

Your credit card detail is required to make a reservation (*on-site payment).

To make a reservation for private function, select 12pax then fill the actual numbers of your group in the【REQUEST】column below.

Our dining service starts at the same time for all the customers so please be on time, arriving late can cause reduced menu.

■We are open for reservation for the next 2 month.

■The customers are required to be above the age of 13. We can only accommodate children for private function.

■50% of your total amount will be charged if you cancel after 15:00 of 2 days prior to your scheduled arrival date, 100% for your scheduled date cancel or no show.

การร้องขอ

Please inform us your allergies in details for safety reasons.
*We are NOT able to accomodate your allergies, intolerances and dietary requirements due to seasonal ingredient.

*Please fill your allergy in the【Answer】column below.
*Ex: 1 shellfish allergy, can be eaten if heated.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.