จองที่ร้าน Main Bar - TOKYO KAIKAN

======== 【About change of business hours】 ============
https://www.kaikan.co.jp/
For changes of business hours, please visit our website at any time.
We will update and guide you. We apologize for any inconvenience, and thank you for your understanding.
Please check the official website below for the latest business hours. (Https://www.kaikan.co.jp/news/images/info_200608.pdf)

At Tokyo Kaikan, we are taking company-wide measures against new coronavirus infections so that our customers can use our services with peace of mind. I will.
Please see the following page for details of our efforts. It is also introduced in the video.
(Https://www.kaikan.co.jp/news/20200703_002306.html) =============================== ==

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please contact us if you are late.
▶ For cancellation on the day, please call the store.
▶ For reservations for 11 people or more, please contact the store directly.
▶ Only available to those over 18 years old.

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.
Please let us know the purpose.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.