จองที่ร้าน Mantensushi Hibiya

Please read carefully.
Please read the notes carefully and make reservations only after you understand the terms and conditions.
We only accept reservations for lunch and dinner for the omakase menu priced at 7700 yen (tax included).

Please note that we only accept reservations for dinner and lunch.
We only serve "Omakase (nighttime omakase) 7700 yen (tax included)" by the chef.
If you make a reservation, only the "night omakase" of 7700 yen (tax included) will be available.

We will serve omakase for elementary school students and older.
We will prepare seats and dishes for the number of people who have made reservations.

If you cancel on the day of the reservation or change the number of people, you will be charged a cancellation fee of 7700 yen per person for the cost of the meal.

Please cancel by yourself.
If you wish to change your reservation, please cancel it once and then make a new reservation.

*Reservations require credit card registration.
We do not recommend the use of debit cards, prepaid or account-direct credit cards.
Please use a credit card.

Precautions for debit/prepaid card transactions≫Click here for details.≪
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please indicate any food allergies.
*Reservations require credit card registration.
We do not recommend the use of debit cards, prepaid or account-direct credit cards.
Please use a credit card.

Precautions for debit/prepaid card transactions≫Click here for details.≪

Please pay for your food and beverage at the store on the day of your visit, as no payment will be made.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.