จองที่ร้าน Matsue Ebisu East

◆ Please inform me of meal application (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Reservations for more than 5 people will be received by phone.
◆ Please consult with us if you would like to bring your children.

การร้องขอ

▶ Do you have any food allergies?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.