จองที่ร้าน Matsuyama Shisen Haanten

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
※ Reservations for weekday lunch will be made only for course meal.
※ For reservations of more than 11 people or private rooms, please contact us.
※ Sorry for your inconvenience if you make a reservation on the day,please call us.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.