จองที่ร้าน MAZ

▶ Please be informed that we may not meet your request for seat preference, but we will do so if we can.

For any questions or concerns, please contact us at 080-4460-9869 so we may be able to assist you better.

การร้องขอ

If you have any allergic ingredients, please write them down.
We are happy to assist you in English and Spanish as well. Please let us know if you have language preference.
If you are celebrating a special occasion we can have a simple written message on your dessert plate. Please complete your reservation with "Not specified" if not necessary.
* We have only two message options and do not offer personalized message. Thank you for your understanding.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.