จองที่ร้าน MAZ

▶ Please be informed that we may not meet your request for seat preference, but we will do so if we can.

For any questions or concerns, please contact us at 080-4460-9869 so we may be able to assist you better.

การร้องขอ

If you have any allergic ingredients, please write them down.
We are happy to assist you in English and Spanish as well. Please let us know if you have language preference.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.