จองที่ร้าน Forest Beer Garden

*We offer 2 plans, "All you can eat and drink" and "A la carte".
*All seats are available for 2 hours.
*Last order is 20 min. before closure time. But if you start at 20:00(20:30) slot, your last order will be 21:00(21:30).
*All members of a group are requested to order the same plan.
*If you make a reservation online, your seats will not be covered by roof.
*You can come to the site without reservation. Please choose either "All you can eat" or "A la carte" plan. You will be seated as soon as a table is ready.
*Please refrain from bringing in beverage and food.
**If your group has more than 30 persons, or if you would like seats under the roof, please call.
*If you would like to change reservation time or cancel, please call.
*Depending on the weather, we might stop or suspend operation. If you would like to know the situation beforehand, please call.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If your group has persons who are in strollers or wheelchairs, please count them in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.