จองที่ร้าน Chinese Kei-Lin - Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

★ Please choose hall seat or private room from the following category. * Please check the conditions for using the private room at the following URL. https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/index.html ★ Online reservations accepted Lunch: until 21:30 the day before Dinner: until 16:00 on the day. For reservations outside the above hours or for more than 12 people, or to request a private room, please contact the restaurant at 03-3980-1111 (hotel representative). * Please contact us by phone 5 days in advance for orders such as bouquets and whole cakes. * Please note that seats may not be able to meet your request. * Menu content may change depending on the availability of ingredients. * Please let us know the food allergy and the purpose of the meal (birthday, entertainment, etc.). * Cancellation fee will be charged 100% if there is no notification on the day * If there is no notification if it is more than 30 minutes behind the reservation time, it will be canceled
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know the purpose of the dinner (birthday, entertainment, etc.). Please let us know about food allergies.
. Please let us know about food allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.