จองที่ร้าน MIHARA TOFUTEN

・Reservations are accepted up to one month in advance.
・Course meals and all-you-can-drink are not available.
*Please note that we may not be able to meet your seating preferences or specifications.
・If a reservation is made 20 minutes past the reserved time without prior notice, we may give priority to the customers waiting for the reservation.
・Cancellations must be made at least 2 days in advance.

・If you change the number of people in your party, please cancel your reservation and make a new one.

Closed on Sundays

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.