จองที่ร้าน Tempura Miyashiro

Please be sure to check the following information.
Thank you for your understanding.
1. Tempura Miyashiro does not have a waiting area, so please arrive exactly at your reserved time.
2. If you arrive early,
Please wait in line against the wall of the Tempura Miyashiro store. (You cannot line up in front of nearby stores.)
3. Smoking is prohibited in the Nakameguro area.


▶︎We may refuse reservations for those who can only eat vegetables, those with extreme allergies such as flour allergies, egg allergies, seafood allergies, etc.
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If you are late for more than 30 minutes, your reservation will be canceled. Please be sure to contact us in advance if you will be late.
▶Your reservation will be completed as soon as you receive a phone call or email from the store.
note that.

[Cancellation policy-]
◇ In accordance with our policy, you are required to pay a cancellation fee.
The 2day before reservation ・ ・ ・ 50% cancellation fee.
The day before reservation ・ ・ ・ 100% cancellation fee.
The day of reservation ・ ・ ・ 100% cancellation fee.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
If you do not have one, please enter "none".
If you are making a reservation on behalf of someone else, please enter the name, phone number, and email address of the representative visitor in the "Reservation Information" field. If a visitor is more than 30 minutes late for their reservation, the reservation will be cancelled. Please be sure to contact us in advance if you will be late.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.