จองที่ร้าน Roppongi Mon cher ton ton

Registered store designated by Kobe Meat Distribution Promotion Council
Kobe meat we are using at Roppongi Monshell Tenton is "Kobe Beef" which is recognized as excellent, especially in pedigree among Kobe meats which is 4,000 a year strongly not shipped / certified.

Regarding the designation of the seat, please understand beforehand that it may not meet your request.
If you can not contact us after 30 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
Those who wish to make a reservation day within 3 days, those who wish to make reservations for 11 people or more, please contact the store.

Seat Information
Table 3 Table 18 tables, 27 counters, 5 private rooms

About the use of private room
Private room fee charged for private room usage. Private room fee depends on the room. (5, 400 to 7,560 yen)

TEL: 03-3402-1055
15 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.