จองที่ร้าน Sengakujimonzen Monya

※important※
Store closed from April 1st to September 30th, 2024
・4 days from May 3rd to 6th
・July 15th
・4 days from August 15th to 18th
・September 23rd
▶We may not be able to accommodate your seating request.
Thank you for your understanding.
▶Please call the store directly by the day before to change the number of people or cancel.
▶Please contact the store directly for reservations of 21 people or more.
▶If you have children, please write the number and age of children in the request column.
▶Customers with children will be accommodated in a private room.
Please select "Private Room" in the category and proceed to make a reservation.
If you would like a child chair, please let us know in the request column.
▶If you use a private room for lunch, a separate private room fee of 10% of the total food and drink bill will be charged.
Also, if you use a private room for dinner with two or less people, we ask that you order a course of 19,000 yen or more.
▶Please note that we do not allow children under 10 years old to accompany you during dinner time on weekdays.


**Cancellation Policy** We cannot accept cancellations on the day.
However, if you cancel on the day, we will ask you to pay the full cancellation fee, as we have already prepared the food.
Thank you for your understanding.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergies or foods that you are not particularly good at.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.