จองที่ร้าน Sengakujimonzen Monya

※important※
▶ Due to recent price increases, we will revise the price from April 1, 2023. For reservations by March, please click "Reservations until March", and for reservations after April, please click "Reservations after April" and select from the menu there. I would like to express my gratitude.
▶We may not be able to meet your request for seat selection. Please note.
▶For changes in the number of people or cancellations, please be sure to contact the store directly by phone by the day before.
▶For reservations of 21 people or more, please contact the store directly.
▶ If you have children, please fill in the number and age of children in the request column.
▶Customers with children will be guided to a private room. Please select "private room" in the category and proceed to make a reservation. If you would like a child's chair, please let us know in the request column.
▶If you use a private room for lunch, 10% of the total food and drink fee will be charged separately as a private room fee. In addition, if you are using a private room for two people or less at dinner time, we ask that you use a course of 16,000 yen or more. Please note.

**Cancellation Policy** Cancellations on the day cannot be accepted. In addition, regarding cancellations on the day, we are preparing food, so we ask for a full cancellation fee. Thank you very much.
▶▶ Click here for takeout reservations ◀◀

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergies or foods that you are not particularly good at.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป