จองที่ร้าน MOSS okinawa

Thank you very much for using MOS Sokinawa. [Children's use] Children must 13 years old (junior high school student) or older The menu will be the same as the one for adults. (*Please contact us for private reservations) If you wish to do so, please call the store. ・Please note that it is not possible to reserve a seat. ・If you do not arrive within 30 minutes of your reservation time, your reservation will be canceled on the same day. 。 [Cancellation policy] In case of cancellation, we will charge the following. ・Cancellation the day before: 50% ・Cancellation on the day: 100% [Regular holidays] <September> 4, 5, 6, 9 nights, 11, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 <October> 2, 10, 16, 23, 30

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.