จองที่ร้าน Yakiniku Motobu Farm Kokusaidori

▶Reservation times are in Japan time, so please take into consideration any time differences. ▶If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late. ▶Please note that we cannot accept reservations when the restaurant is crowded. Approximately 90 minutes ▶For reservations of 37 or more people, please contact the store directly. Phone inquiries: 098-860-7511
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Where are you from?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.