จองที่ร้าน Hakata Motsunabe Ooyama Umeda Chayamachi

▶ Reservations will be accepted from 1 month prior to weekdays only - trees.
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ The menu will be the same menu for one group.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ If canceled without contact on the day 100% cancellation fee will be charged.
▶ We will allow you to use your seat for 2 hours (1 hour 30 minutes depending on circumstances).

▶ "Taste pot Ooyama" taste at home ... ★ In Stock Now ★ ★
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.