จองที่ร้าน Hakata Motsunabe Ooyama Yokohama

▶ Reservation is available from 2 months in advance.
▶ Please understand beforehand that we can not specify your seat.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Depending on the congestion situation, the use hours of the seats are limited to 2 hours.
▶ Please contact the store if you are booking for more than 13 people.

«Cancellation fee»
When changing on the day, if the number of reserved guests decreases, we will charge the price of the cuisine.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please check how you found out about our shop.
If you have allergic ingredients, please write.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.