จองที่ร้าน Mucho (Marunouchi) Pickup only

[Notice of take-out sales] ● Reservations on the WEB will be accepted by 19:30
(Lunch menu will be the last reception at 15:00) ● Products can be picked up from 11:30 to 20:00.
● Only reservations will be accepted and will be delivered at the store at the reserved time.
● Please note that cancellations cannot be accepted from 1 hour before the reservation time. * Please be careful when entering.
● Sorry for your inconvenience, but when ordering, please enter the number of people by one person.
● Please understand that the available reservation time is the delivery time. Inquiries by phone: 03-5218-2791

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.