จองที่ร้าน Mucho (Marunouchi)

※※ Due to the announcement of the state of emergency, the entire building will be closed from 4/25 (Sun) . ※※

* Business hours are subject to change depending on the situation.

※ About time limit ※
・ Sofa seat all day: 2 hours until 16:00, reservation after 16:00 is 2 hours 20 minutes.
・ Table seats, counter table Monday-Thursday: There is no time limit. Fridays, Saturdays, Sundays, and holidays: 2 hours until 16:00, 2 hours and 20 minutes after 16:00

* There is a limit to the low table seats that can guide customers with children (preschoolers). ..
If you are traveling with children, please let us know when you make a reservation.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* If you would like a course or dessert plate, please fill in the request column to that effect.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.