จองที่ร้าน Sapporo NADAMAN Garden - Sapporo Park Hotel

▶ Please be aware that seats may not be available upon request.
▶ If you have a request for a private room, please call the store directly.
▶ Please contact the store directly for reservations of 13 people or more.
▶ If you cannot make a reservation for your preferred date, you may be able to prepare a seat if you can contact the store directly.
▶ If you have any other questions, please feel free to contact each store.
Inquiries by phone: 011-511-3355
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

▶ If you have any requests or questions regarding the reservation, please fill in here.
(Example) Number of children, allergies, food preferences, etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.