จองที่ร้าน “R”RIVERSIDE GRILL&BEER GARDEN

We will be open for business from April 1, 2020.

【Business Period】.
April 1, 2020 - December 25, 2020

[Business Hours]
Takeout
We are open from 11:30 a.m. even on weekdays during the spring and fall rose seasons.
 Weekdays: 14:00~22:00
 Weekends and holidays: 11:30~22:00
Lunch BBQ (weekends and national holidays until December 25)
Lunch BBQ will be open from April 29th to May 9th.
 Weekdays: Only for reservations of 20 or more people. Please contact us directly.
 Saturday, Sunday and holidays: 11:30~14:00
Dinner (extended hours from June to September until 23:00)
 Weekdays: 17:00~22:00
 Weekends and holidays: 14:00~22:00

[Caution]
 We pay in full in advance.
 Seating is available for 2 hours from the time of reservation.
 Please note that we may not be able to accommodate your request for a seat. Thank you for your understanding in advance.
 If you are late, please be sure to contact us.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

How did you get to know the shop? (Select one or more)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน